Scroll voor het artikel

Kennisdossier bevolkingsgroei #11

Bevolkingsgroei is één van de grootste uitdagingen van deze eeuw, zeker in Afrika. De oplossing is simpel: geef vrouwen en mannen toegang tot anticonceptie en alles dat daarmee samenhangt.

“Kleinere gezinnen zijn beter voor vrouwen, hun kinderen, voor de gemeenschap en voor de hele wereld.’’

Roy Brown
Roy Brown (Oprichter van World Population Foundation, een van de voorgangers van Rutgers)

Invloed van de bevolkingsgroei

Aan het einde van deze eeuw huisvest onze planeet 11,2 miljard mensen, 4 miljard meer dan nu. Vooral in de minst ontwikkelde landen groeit de bevolking enorm. Zo zal in Afrika de bevolking verdrievoudigen. Dat heeft invloed op de stabiliteit van landen, met alle gevolgen, zoals oorlog en migratie, van dien. Het heeft negatieve gevolgen voor de economische situatie in ontwikkelingslanden en het schaadt het milieu. Het tegengaan van bevolkingsgroei is dus één van de grootste uitdagingen van deze eeuw.

Het belang van keuzevrijheid

Er zijn diverse culturele, religieuze en economische oorzaken voor het feit dat vrouwen in ontwikkelingslanden nog steeds veel meer kinderen krijgen. Maar de oplossing is, net als in Nederland vanaf de jaren ‘60, relatief eenvoudig: zorg ervoor dat vrouwen zelf kunnen kiezen wanneer en hoeveel  kinderen ze krijgen.

Door voorlichting, juist ook bij jongeren, en het beschikbaar maken van anticonceptie daalt het geboortecijfer en dus de bevolkingsgroei. Dat vereist wel dat vrouwen zelf keuzes kunnen maken. En de behoefte is groot: 4 op de 10 zwangerschappen zijn ongepland of ongewenst. En 225 miljoen vrouwen krijgen niet de anticonceptie die ze willen. Er kan dus veel succes geboekt worden door vrouwen én mannen te steunen in wat ze willen.

Bevolkingsgroei in vogelvlucht

Bevolkingsgroei is één van de grootste uitdagingen van deze eeuw

Dossier

Rutgers en haar voorgangers zetten zich al bijna 50 jaar in op het thema bevolkingsgroei. Dat zullen we blijven doen. In ons kennisdossier houden we bij wat er gebeurt, wat wij doen en welk relevant onderzoek er verschijnt.

Deel dit artikel