Scroll voor het artikel

Op de agenda #7

Tijd voor een flinke paneldiscussie. Want hoe ga je die bevolkingsgroei nou tegen? Welke weg moeten we daarbij bewandelen? En welke rol spelen jongeren hierin? Een goed gesprek met Fred Teeven (VVD-kamerlid), Kathalijne Buitenweg (lid van het college voor de Rechten van de Mens) en Sanne Thijssen (Nederlandse jongerenambassadeur voor SRGR). Helaas moest Pieter van Geel (voormalig CDA-fractievoorzitter, oud-staatssecretaris VROM) afzeggen wegens ziekte. 

Petra Stienen stelt aan elk panellid dezelfde vraag: hoe krijgen we het beïnvloeden van de bevolkingsgroei op de agenda? De antwoorden zijn heel verschillend.

Aan de verkeerde kant beginnen

Fred Teeven: “Het beïnvloeden van bevolkingsgroei moet niet alleen van ngo’s komen door voorlichting over vrijwillige geboortebeperking. Die verandering moet vooral komen door economische vooruitgang. Zodat je geen tien kinderen meer nodig hebt voor je levensonderhoud. Ik was laatst in de Palestijnse gebieden: daar zijn de vrouwen relatief hoog opgeleid en daardoor zijn de gezinnen de afgelopen twintig jaar aanzienlijk kleiner geworden. Vrouwen willen zelf een carrière hebben.

Geboortebeperking moet dus niet verplicht gesteld worden, maar moet door economische vooruitgang komen. Dat mannen en vrouwen inzien dat je kinderen niet nodig hebt voor je toekomst. Je moet met ontwikkelingssamenwerking niet aan de verkeerde kant beginnen. Stimuleer het MKB, zodat de mensen het beter krijgen. Anders is het alleen maar bakken geld naar ontwikkelingslanden sturen, en daar zijn wij van de VVD niet van.”

Hun potentie wordt niet benut

Gemor in de zaal. Gelukkig komen de toehoorders straks aan het woord. Sanne Thijssen benadrukt de potentie van de jongeren in deze discussie: “Er zijn veel jongeren die niet naar school gaan. Hun potentie wordt niet benut. En wanneer jongeren niet naar school kunnen of niet aan een baan kunnen komen, kan dat zorgen voor sociale onrust en criminaliteit. Maar als jongeren de ruimte krijgen om mee te praten, zul je zien dat ze veel te zeggen hebben.”

Kathalijne Buitenweg: "De SGDs zijn meer opgesteld vanuit een rechtenbenadering" - © Arenda Oomen
Kathalijne Buitenweg: “De SGDs zijn meer opgesteld vanuit een rechtenbenadering” – © Arenda Oomen

Al het ontwikkelingsgeld naar vrouwen

Kathalijne Buitenweg haakt in op de opmerkingen van Fred Teeven: “Economische ontwikkeling als basis is vaak wel een verdelingsvraagstuk. Bij die ontwikkeling wordt een land wel rijker, maar is het geld nog altijd niet eerlijk verdeeld. Dan schiet het nog steeds niet op.

Ik heb ooit geopperd – en het is niet haalbaar maar toch – om al het ontwikkelingsgeld aan vrouwen te geven. Met mannen aan het stuur wordt het toch niet goed verdeeld.
De millenniumdoelen zijn passé en hebben plaatsgemaakt voor de Sustainable Development Goals (SDGs). Er is wel een groot verschil tussen beiden: de SDGs gelden voor alle landen, niet alleen voor ontwikkelingslanden.

Het tweede verschil is dat de SDGs veel meer vanuit een rechtenbenadering opgesteld zijn. Over het recht om vrij te beschikken, over seksuele en reproductieve rechten. Ik zeg niet dat je op papier de wereld verandert, maar hier kun je iets mee.”

1 euro investeren in anticonceptie levert 120 euro op

#wistjedat

Waar zijn de mannen?

Vragen uit de zaal. Het zijn er veel. Helaas dwingt de tijd ons om keuzes te maken. Een vrouw vraagt aan Teeven hoe hij die economische groei voor zich ziet wanneer mensen geen goede gezondheidszorg krijgen, als vrouwen steeds zwanger raken. Ook wordt er door iemand anders gesteld dat we geld in de economie kunnen stoppen, maar als dat bij de rijke bazen blijft hangen, heeft de rest van de bevolking er nog niets aan. En waarom hebben we het telkens over de vrouwen, maar nooit over wat de mannen aan geboortebeperking kunnen doen?

Voordeel en overtuiging

Er ontspint zich een levendige discussie. Buitenweg: “Wat me raakt, is hoeveel vrouwen er overlijden bij zwangerschappen, en dat dat voorkomen had kunnen worden als we daar goed in geïnvesteerd hadden.” Teeven zegt dat we met mannen het gesprek moeten aangaan, maar dat geboortebeperking voor veel mannen nog een moeilijke discussie is. En hij stelt dat wanneer je bevolkingsbeperking wilt bespreken, je ook iets mee moet nemen waar men sowieso een voordeel aan heeft. “Als mensen geen voordeel zien, moet het alleen van overtuiging komen.”

Hij is daarom erg te spreken over de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel, Lilianne Ploumen: “Die heeft handel en ontwikkelingssamenwerking gecombineerd. Zij heeft bevolking in Bangladesh op de agenda gezet, omdat ze ook sprak over andere zaken, over buitenlandse handel. Het lukt me dus niet zo goed om kritiek te hebben op deze minister.”

Thijssen benadrukt dat we de gezondheidszorg youthfriendly moeten maken. Dat kan door medisch opgeleide jongeren aan te nemen, om bij de leefwereld van jongeren aan te kunnen sluiten. En door zorgvoorzieningen aan te passen, zodat ze nog beter jongeren bedienen.”

We zijn nog lang niet uitgediscussieerd. Bij de borrel praten we dan ook uitgebreid na.

Deel dit artikel